Webový portál

Vybudujte si portál, ktorý bude lovcom na zážitky, kde urobia návštevníci aj okamžitú akciu v podobe rezervácie, naplánujú si výlet bez potreby otvárania ďalších webových portálov

Mobilná aplikácia

Celý svoj výlet si návštevníci stiahnu do svojho mobilného kompasu s množstvom funkcií, ktoré využíjú na dovolenke a vy získate reálne dáta a aktívne spojenie s hosťami Vášho územia