SMART TURIZMUS RIEŠENIA PRE VÁŠ REGIÓN

Vyberte si oblasť, ktorú chcete riešiť

SMART TURIZMUS RIEŠENIA PRE VÁŠ REGIÓN

Vyberte si oblasť, ktorú chcete riešiť

Turistický systém

Poskytujeme riešenie zdieľania mobility pre Vašu samosprávu – bicykle, kolobežky, motorky a ďalšie.

Zdieľaná doprava

Budujte si svoju flotilu zdieľanej dopravy, ako nástroj pre dlhodobo urdžateľný turizmus.

Nabíjacie stanice

Vytvárajte turisticky atraktívne lokality, kde si môžu návštevníci nabíjať rôzne dopravné prostriedky.

Lístky na dopravu

Platforma, ktorá rieši lístky na verejnú autobusovúželezničnú, zdieľanú dopravu a parkoviská.

Turistické komponenty

Zaujímavé, dlhodobo udržateľné a ekologické prvky, ktoré môžete implementovať do exteriéru pre svojich návštevníkov.

Systém na mieru

Naše moduly sú budované tak, aby sa dali prepojiť s akýmkoľvek treťou stranou. Radi Vám vytvoríme systém na mieru.

Turistický systém

Poskytujeme riešenie zdieľania mobility pre Vašu samosprávu – bicykle, kolobežky, motorky a ďalšie.

Zdieľaná doprava

Budujte si svoju flotilu zdieľanej dopravy, ako nástroj pre dlhodobo urdžateľný turizmus.

Nabíjacie stanice

Vytvárajte turisticky atraktívne lokality, kde si môžu návštevníci nabíjať rôzne dopravné prostriedky.

Lístky na dopravu

Platforma, ktorá rieši lístky na verejnú autobusovúželezničnú, zdieľanú dopravu a parkoviská.

Turistické komponenty

Zaujímavé dlhodobo udržateľné a ekologické prvky, ktoré môžete implementovať do exteriéru pre svojich návštevníkov.

Systém na mieru

Naše moduly sú budované tak, aby sa dali prepojiť s akýmkoľvek treťou stranou. Radi Vám vytvoríme systém na mieru.